•  NL 

ZGT (Almelo / Hengelo)

Print 

ZGT-entree.jpg 

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) is een algemeen ziekenhuis met een verzorgingsgebied van circa 300.000 inwoners. Het vervult een streekfunctie en maakt deel uit van samenwerkingsverbanden met de eerstelijnszorg, thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen.

ZGT biedt het volledige palet aan reguliere ziekenhuiszorg en verzorgt opleidingen voor diverse disciplines. Het ziekenhuis beschikt in totaal over 1085 erkende bedden. Er zijn meer dan 3500 medewerkers werkzaam, waaronder ruim 200 medisch specialisten. Er werken ruim 100 a(n)ios en 65 co-assistenten.

Teaching hospital

ZGT is een 'teaching hospital'. Er worden diverse medisch-specialistische en andere opleidingen aangeboden. In het zogenaamde leerhuis, de ZGT Academie, worden alle opleidingen gecoördineerd en wordt onderzoek gefaciliteerd en ondersteund op een hoogwaardige en laagdrempelige wijze.

ZGT verzorgt opleidingen op mbo, hbo, universitair en medisch-specialistisch niveau en bouwt hiermee doorlopend aan de kwaliteit van de zorg. Het ziekenhuis vindt het belangrijk mensen op te leiden om in de toekomst te kunnen voorzien in de vraag naar mensen in de zorg. De ambitie is om haar functie als opleidingsziekenhuis uit te bouwen en aansluiting te zoeken bij Stichting Topklinische Ziekenhuizen.

Centrale opleidingscommissie

Voorzitter van de Centrale opleidingscommissie van ZGT is dr.ir. M.D.I. Lansbergen, klinisch fysicus, manager Informatie en Organisatie. Mevrouw dr. A.L. Veenstra-van Nieuwenhoven, gynaecoloog, is plaatsvervangend voorzitter.

Alle activiteiten op het gebied van onderwijs, opleiding en onderzoek vallen onder de ZGT Academie onder leiding van de heer A. Miltenburg, bedrijfskundig manager en dr. I.F. Faneyte, chirurg en medisch manager.

Arts-assistenten in ZGT ontmoeten elkaar bij de Artsassistentenvereniging ZGT.

Twente

Twente is een prachtige landstreek in het oosten van Nederland. Een regio waar wonen betaalbaar is en waar volop mogelijkheden liggen voor arts-assistenten; de zorgsector is in Twente een van de economische kernsectoren. In Twente vind je dynamische steden in een innovatieve regio met veel kunst-, cultuur- én topsportevenementen. Kortom, Twente is een regio met perspectief.

Vervolgopleidingen

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) verzorgt in de OOR Noord- en Oost-Nederland (een deel van) de vervolgopleidingen:

Medisch specialisten Klinisch technologische opleidingen

Anesthesiologie
Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT
Heelkunde
Interne Geneeskunde
Psychiatrie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde 
(circuit Twente)

Urologie

Klinische Chemie
Klinische Fysica
Ziekenhuisfarmacie