•  NL 

Spoedeisende Geneeskunde

Print 

Het UMCG verzorgt de volledige opleiding tot spoedeisendehulp-arts en werkt in de opleiding samen met het Medisch Centrum Leeuwarden en de Isala Klinieken in Zwolle.

Opbouw van de opleiding

De totale opleiding duurt 36 maanden. De opleiding is opgebouwd uit stages. Een aantal stages vindt plaats bij specialismen, de andere stages zijn generalistisch van aard en vinden plaats op de SEH. Sommige van die stages hebben een specifiek aandachtsgebied.

De specialisme-gebonden stages vinden ook grotendeels of volledig op de SEH plaats, met uitzondering van de stages anesthesiologie, IC, ambulance en huisartsenpraktijk. De stage kindergeneeskunde vindt plaats op de spoedpoli bij de kindergeneeskunde.

Binnen de opleiding tot SEH-arts zijn de stages als volgt ingedeeld:

Jaar 1: Anesthesiologie, Generalistische SEH-stage met aandachtsgebied Interne, Generalistische SEH-stage met aandachtsgebied Chirurgie en Generalistische SEH-stage met aandachtsgebied Cardiologie.

Jaar2: Generalistische SEH-stage met aandachtsgebied Longziekten, Intensive care, Generalistische SEH-stage met aandachtsgebied Neurologie, Kindergeneeskunde en Generalistische SEH-stage.

Jaar 3: Keuzestage, Huisartsgeneeskunde, Ambulancezorg, Generalistische SEH-stage perifeer en Generalistische SEH-stage UMCG, Anesthesie herhaalstage perifeer.

De perifere SEH-stage vindt plaats in het MCL, alle overige stages vinden plaats in het UMCG. Als keuzestages zijn er diverse mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan oogheelkunde, KNO of spoedeisende echografie..

Cursorisch onderwijs

Tijdens de opleiding neemt de aios deel aan de landelijke onderwijsdagen en 12 regionale onderwijsdagen. Deze regionale onderwijsdagen worden samen met het MCL en de Isala Klinieken georganiseerd. Daarnaast wordt er wekelijks lokaal onderwijs georganiseerd in het UMCG. Het lokale onderwijs bestaat uit theoretisch onderwijs, CRM-trainingen, skillsonderwijs en echo-onderwijs.

Werkplekleren

Het werkplekleren is volledig gekoppeld aan de stages. De in het curriculum beschreven leerdoelen zijn onderverdeeld in 18 thema' s met daaraan gekoppelde competenties. De thema's en daarmee ook de competenties zijn gekoppeld aan de diverse stages. Stagebegeleider en SEH-aios bespreken voorafgaand aan de stage de leerdoelen en eventueel individuele leerdoelen. Aan het einde van de stage vindt er een beoordeling plaats.

Supervisie en toetsing

Conform het landelijk curriculum hanteren we de volgende toetsmethodieken: KPB's, portfolio, schriftelijke voortgangstoets, reflectieverslag, OSATS, 360° feedback, critical appraised topic (CAT), referaat, introductie-, voortgangs- en eindgesprekken. De toetsingsmethodieken worden gestructureerd toegepast aan de hand van landelijk of lokaal vastgestelde formulieren.

Onderzoek en wetenschap

In het wekelijks onderwijs programma is er 1x per maand een researchbespreking, waarbij op de SEH lopende of nieuwe onderzoeken worden gepresenteerd. Elke SEH-aios dient tenminste één gepubliceerd artikel of presentatie op een congres te verzorgen. Tijdens het werkoverleg staat wetenschap als vast punt op de agenda. We bespreken dan  onderzoeksplannen, vorderingen en knelpunten van de individuele onderzoeken.

Opleiders

Mevrouw drs. A.M. Drost-de Klerck, SEH-arts KNMG, is opleider. Mevrouw drs. E.K. van de Meeberg, SEH-arts KNMG, is plaatsvervangend opleider.

Amanda-Drost-UMCG.jpg
Amanda Drost-de Klerck

Meer informatie

In het Opleidingsdocument lees je meer over de opbouw en de leermiddelen. Heb je andere vragen? Neem contact op met de opleider of plaatsvervangend opleider: Contact  of Contact of (t) 050 – 36114359 (secretariaat).

 


Meer informatie

Secretariaat opleider
(t) 050 - 36114359