•  NL 

Isala

Print 

Hoofdingang_Isala_Zwolle.JPG 

Isala biedt meer dan basiszorg. In de loop der jaren hebben we steeds meer bijzondere, topklinische functies toegewezen gekregen. Vaak als erkenning van de kennis en vaardigheden die specialisten op eigen initiatief hadden opgebouwd. In de topklinische functies, zoals hart- en neurochirurgie en dialyse, kunnen we ons meten met academische ziekenhuizen. Om het niveau van deze zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt voortdurend toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan.

De specialistische kennis die we in huis hebben, geven we door aan artsen en verpleegkundigen in opleiding. Studenten uit het MBO, HBO en van de universiteit kunnen voor opleidingsplaatsen bij ons terecht.Isala telt bijna 1000 bedden en heeft een bedrijfsomzet van bijna 500 miljoen euro. Er werken bij Isala 180 aios en anios.

Samenwerking

Omdat we bovenop de basiszorg ook topklinische functies bieden,
heeft Isala overlap met ziekenhuizen die alleen basiszorg bieden en academische
ziekenhuizen. Hierdoor werken we veel samen met beide soorten ziekenhuizen. We
hebben hiermee samenwerkingsafspraken en verwijs- en terugverwijsrelaties.
Daarnaast werken we samen met andere topklinische ziekenhuizen in Nederland.

Vereniging topklinische ziekenhuizen

Samen met 26 andere topklinische ziekenhuizen maakt Isala deel uit van een samenwerkingsverband: de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

Isala verzorgt in de OOR Noord- en Oost-Nederland (een deel van) onderstaande vervolgopleidingen.

Medisch specialisten Klinisch technologische
opleidingen
Anesthesiologie
Cardiologie
Dermatologie
Heelkunde
Interne Geneeskunde
Keel-Neus-Oorheelkunde
Kindergeneeskunde
Longziekten en Tuberculose
Maag- Darm- en Leverziekten
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Obstetrie en Gynecologie 
Oogheelkunde
Orthopedie
Pathologie
Plastische Chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde (Zwolle)
Sportgeneeskunde
Urologie
Spoedeisende geneeskunde
Klinische chemie
Klinische fysica
Ziekenhuisfarmacie

 

Tandheelkundige vervolgopleidingen
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie


Voorzitter van de centrale opleidingsommissie van Isala is H.J. Rosingh, KNO-arts.

Op de website van de Isala Academie vind je meer informatie over Isala als opleidingsziekenhuis. Ook vind je er informatie over de introductiedag voor arts-assistenten, de assistentendag, de wetenschapsavond en zie je  wie de aanspreekpersoon is voor de arts-assistenten.

Arts-assistenten in Isala vinden elkaar in de Vereniging arts-assistenten Isala Klinieken (VAIK).