•  NL 

Deventer Ziekenhuis

Print 

Entree Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Het ziekenhuis verzorgt in de OOR N&O (een deel van) de opleidingen:

 

Medisch specialisten Klinisch technologische opleidingen

Anesthesiologie
Cardiologie
Heelkunde
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Obstetrie en Gynaecologie
Oogheelkunde
Orthopedie
Psychiatrie
Radiologie

Ziekenhuisgeneeskunde

Ziekenhuisgeneeskunde

Klinische Chemie
Ziekenhuisfarmacie
Klinische Psychologie

In samenwerking met andere onderwijs- en opleidingsregio's verzorgt het Deventer Ziekenhuis de opleidingen:
Maag-Darm-Leverziekten
KNO


Aios vereniging

In 1998 is de Vereniging Assistent Geneeskundigen (VAG) van het Deventer Ziekenhuis heropgericht. Het VAG behartigt de belangen van de assistant-geneeskundigen in de ruimste zin van het woord. Het bestuur vergadert periodiek met de manager van het Opleidingsinstituut en participeert in de Centrale Opleidingscommissie. Jaarlijks vindt er een algemene vergadering plaats. Elke eerste donderdag van de maand is er een borrel en er worden diverse andere activiteiten georganiseerd. Voorzitter van de VAG is mevrouw N. Molenaar, arts-assistent heelkunde, (e) Contact.


Centrale opleidingscommissie

Voorzitter van de centrale opleiidingsacommissie van het Deventer Ziekenhuiis is dr. B.H.P. Elsman, vakgroep Heelkunde, (e) Contact.


Contactpersoon voor de aios is mw. J. Geerdink, manager Opleidingsinstituut (e) Contact.