•  NL 

Opleiding Psychiatrie Dimence

Print 

Hartelijk welkom op de website van de A-opleiding van de Dimence Groep. Wij zijn een grote en eigentijdse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, met een uitstekend opleidingsklimaat en veel mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing.

De A-opleiding in de Dimence Groep staat voor:

  • een opleiding op maat; de opleidingsroute wordt in overleg met de aios vastgesteld;
  • veel aandacht voor filosofische, ethische, levensbeschouwelijke en maatschappelijke aspecten van de ggz;
  • veel ruimte om ervaring op te doen in de psychotherapie, de beleidspsychiatrie en wetenschappelijk onderzoek en binnenkort ook de forensische psychiatrie.  

Stages

Er zijn stages op alle relevante deelterreinen van de psychiatrie, met specialisaties op de volgende gebieden: bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, psychotherapie, intensive home treatment (IHT), verslavingspsychiatrie, dubbeldiagnose (jeugd), ouderenpsychiatrie en binnenkort ook forensische psychiatrie. Dimence heeft een opleiding in alle aandachtsgebieden (volwassenen, ouderen, kinder- en jeugd).

De instelling

De Dimence Groep is opleidingsminded. De opleiding wordt vormgegeven in 3 regio's: Zwolle, Almelo en Deventer. We werken in kleine multidisciplinaire teams en in een informele sfeer. Er is weinig afstand tot de patiënt en het management. Dimence heeft een uitstekende reputatie als opleidingsinstituut. We lopen voorop met nieuwe ontwikkelingen in de organisatie van de zorg.

Opleiders

Gerrit Glas Opleider Dimence.jpg
Prof. dr. G. Glas
Patricia-van-Wijngaarden-Dimence.jpg
Dr. P. Wijngaarden-Cremers

Informatie

Neemt u gerust contact op met de opleider, de heer prof. dr. Gerrit Glas, tel. 038-4565848. Of ga naar Werken bij Dimence.

Wetenschap

Er zijn ruime mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek. Promotieonderzoek kan ook na de opleiding voortgezet worden: er is een budget waaruit gemiddeld 10 promovendi voor een dag per week kunnen worden vrijgesteld voor het doen van onderzoek.

Een overzicht van het lopende wetenschappelijke onderzoek en recente publicaties, vindt u binnenkort hier.

Samenwerking

Op het terrein van wetenschappelijk onderzoek wordt er onder meer samengewerkt met de Universiteit Twente, de Vrije Universiteit, het Rob Giel Onderzoekcentrum, het Raboud UMC en het Leo Kannerhuis. In de patiëntenzorg wordt er onder meer samengewerkt met Karakter (instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie).