•  NL 

Radiotherapie

Print 

De afdeling Radiotherapie heeft opleidingsbevoegdheid voor de volledige opleiding voor het specialisme Radiotherapie. De nominale duur van de opleiding is 5 jaar, maar per aios wordt gekeken of er opleidingsonderdelen verkort kunnen worden. Dit hangt af van de persoonlijke ontwikkeling en leercurve van de aios. De minimale duur van de opleiding is 4 jaar maar gestreefd wordt naar een gemiddelde opleidingsduur van 4,5 jaar. Per jaar stromen er gemiddeld 2 aios in, totaal werken er gemiddeld 10 aios op de afdeling.

Je werkt in teamverband intensief samen met de andere aios en met de radiotherapeut-oncologen verdeeld over de aandachtsgebieden. Een aios heeft de verantwoordelijkheid over eigen patiënten onder supervisie van een radiotherapeut-oncoloog. Dit houdt in dat de aios zowel de indicatiestelling, de intake, de voorbereidingen voor de behandeling en de controles van de patiënt in toenemende mate zelfstandig uitvoert. De opleiding kan ook in parttime dienstverband gevolgd worden; wij vinden een minimaal aanstellingspercentage van 80% vereist voor een adequate opleiding met voldoende exposure aan patiëntenzorg. We werken samen met het Radiotherapeutisch Instituut Friesland ( RIF) waar  je 1 jaar van de opleiding volgt. Verder kun je ook een deel van je opleiding in het UMCG volgen als je aios bent in een ander opleidingsziekenhuis.

Opbouw van de opleiding

De opleiding is een samenstelling van verschillende opleidingsonderdelen hieronder genoemd. Per aios wordt een individueel opleidingsplan (IOP) gemaakt van de samenstelling en periode van de opleidingsonderdelen en de nadere invulling daarvan.

Klinische radiotherapie

Het grootste deel bestaat uit directe patiëntenzorg verdeeld over stages over een aantal aandachtsgebieden. Deze aandachtsgebieden zijn combinaties van patiënten met een bepaalde tumorsoort. Je werkt nauw samen met je radiotherapeut-supervisor waarbij dan gedurende  de stage een toenemende mate van zelfstandigheid bereikt wordt (competentie-gericht). In deze klinische stages is ook het opleidingsonderdeel cursorisch onderwijs ingebouwd. Dit onderdeel omvat een studie-dagdeel en een dagdeel klassikaal onderwijs samen met de andere aios, in totaal 1 dag per 2 weken. Daarin opgenomen is het landelijke cursorisch onderwijs.

Stage radiologie en interne geneeskunde

Vaste opleidingsonderdelen zijn een stage van 4 maanden op de afdeling medische oncologie UMCG (of chirurgische oncologie) en een stage van  3 maanden op de afdeling Radiologie

Vrije onderdeel en verdiepingsprofielen

Een periode van 6 maanden kan individueel ingevuld worden. Meestal wordt deze periode besteed aan wetenschappelijk onderzoek maar kan ook besteed worden aan een van de verdiepingsprofielen. Een verdiepingsprofiel ontwikkelt zich gedurende de hele duur van de opleiding. Verdiepingsprofielen zijn onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, management en protonentherapie. Behalve protonentherapie is verdieping in een ander klinisch thema ook mogelijk. De aios maakt een keuze welk(e) verdiepingsprofiel(en) het meest passend zijn waarbij het profiel protonentherapie door alle aios gevolgd wordt.

Stage protonentherapie voor andere aios Radiotherapie

In principe kunnen externe aios radiotherapie alle klinische stages en een wetenschappelijke stage volgen in het UMCG afhankelijk van onze beschikbare capaciteit. Het verdiepingsprofiel protonentherapie is nieuw en is open voor externe aios vanaf 2019. Het profiel protonentherapie is een stage van 3 tot 6 maanden waarbij vanuit een klinisch aandachtsgebied je als aios patiënten mee behandelt voor zowel fotonen- als protonentherapie. Zie de website radiotherapie UMCG voor meer informatie hierover.  Verder volg je in dit profiel extra cursorisch onderwijs in de fysica van protonentherapie.

Opleiders

Opleider in het UMCG is dr. M.A.A.M. Heesters. Plaatsvervangend opleider is S. Bijmolt.

 

 Bijmolt-stefan-radiotherapie-umcg.jpg

​Dr. M.A.A.M. Heesters  ​Drs.S. Bijmolt

Meer informatie

Secretariaat opleiding
(t) 050 - 3613674
 ​