•  NL 

Psychiatrie

Print 
Opleiding psychiatrieSamenvatting
  

​​​​​​​​​​​​​De psychiatrie behoort tot de oudste en grootste medische specialismen. Psychische klachten en stoornissen komen zeer veel voor in de algemene bevolking en nog meer bij maatschappelijk kwetsbare groepen. De psychiatrie is in meerdere opzichten relevant. Psychiatrische comorbiditeit komt zeer veel voor in algemene ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ouderen zijn wat dit betreft een kwetsbare en tevens een snel groeiende groep. Psychische stoornissen en gedragsstoornissen van kinderen en adolescenten krijgen steeds meer aandacht vanwege de grote impact in het latere leven en de behoefte aan preventie, en zo nodig tijdige herkenning en behandeling interventie. De vraag naar psychiatrische behandeling groeit dan ook gestaag en wereldwijd. De WHO beschouwt hierom de psychiatrie als het medisch specialisme van de toekomst

Psychiaters werken interdisciplinair samen met andere beroepen, zoals psychologen, andere artsen, verpleegkundigen. In dit verband valt aan psychiaters de zorg toe voor de meest ingrijpend gestoorde en de meest complexe patiënten en in elk geval zijn zij verantwoordelijk voor die behandelingen waarin medicamenteuze of anderszins biologische interventies een plaats hebben. Vrijwel altijd maken communicatieve en psychotherapeutische aspecten deel uit van de behandeling en richt de aandacht zich niet alleen op de individuele patiënt maar ook op diens directe leefomgeving. Psychiaters zijn daardoor breed georiënteerde medisch specialisten.

Opleiding

In de OOR N&O werken zes instellingen en ziekenhuizen samen in het opleidingsconsortium Psychiatrie Noord-Nederland: het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG, Lentis (Groningen), GGZ Friesland, GGZ Drenthe, Dimence (Overijssel) en Mediant (Twente). Alle zes bieden zij de volledige opleiding psychiatrie, maar de speerpunten en specifieke expertises van de instellingen verschillen. Accare verzorgt de deelopleiding Kinder- en jeugdpsychiaytrie.Via de links in de rechterkolom op deze pagina leest u meer over de verschillende opleidingen. De opleider en afdelingshoofd van het UCP is voorzitter van het opleidersoverleg.

De opleiding bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar gevolgd door twee jaar stage in een van de aandachtsgebieden kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie voor het behalen van de aantekening. De participerende instellingen bieden allen het algemene deel van de opleiding en kunnen verschillende aantekeningen aanbieden. Het is zeer gebruikelijk dat de AIOS 1 of meerdere stages bij een van de andere opleidingen binnen het consortium doen.

Regionale samenwerking

De zes opleidingen binnen de OOR werken op het gebeid van opleiding, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg nauw samen. Zo wordt er een uitgebreid gezamenlijk onderwijsprogramma aangeboden en zijn er diverse gezamenlijke onderzoeks- en opleidingsprogramma's waarin de AIOS kunnen participeren, zoals RGOc, TRAILS, GROUP, NESDA, NESDO.

Ook organiseert het consortium vijf keer per jaar een regionale nascholingsbijeenkomst voor professionals. AIOS worden voor deze bijeenkomsten uitgenodigd als toehoorder, houden er hun eindreferaat en kunnen gratis deelnemen. Op de website van het Wenckebach Instituut vindt u meer informatie over de nascholingsbijeenkomsten.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit een algemeen deel van 2,5 jaar gevolgd door twee jaar stage in een van de aandachtsgebieden kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenenpsychiatrie en ouderenpsychiatrie voor het behalen van de aantekening. De participerende instellingen bieden allen het algemene deel van de opleiding en kunnen verschillende aantekeningen aanbieden.

Tijdens de gehele opleiding  wordt de aios een uitgebreid onderwijsprogramma aangeboden. Dit programma wordt in samenwerking tussen de zes opleidingen aangeboden en ontwikkeld. De 1ste 2,5 jaar van de opleiding volgen de aios een landelijk programma dat in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is ontwikkeld. Daarnaast bestaat er een uitgebreid psychotherapie curriculum dat de gehele 4,5 jaar van de opleiding doorloopt. Dit curriculum is gericht op communicatieve en psychotherapeutische vaardigheden. Daarnaast komen alle stromingen binnen de psychotherapie uitgebreid aan de orde.

Tot slot  wordt in kleinschaliger samenwerking onderwijs aangeboden binnen de eigen opleidingsinstelling, gericht op communicatieve en psychotherapeutische vaardigheden en op algemene somatische en specifiek neurologische kennis.

Meer informatie

Meer informatie over de opleiding en de sollicitatieprocedures van een van de samenwerkende opleidingen kunt u vinden door te klikken op één van de links in de rechterbalk.

Algemene informatie vindt u hiernaast op de website van de beroepsvereniging Nederlands Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Veel informatie over de psychiatrie vindt u bij Psychiatrienet.nl.

Opleiding psychiatrie Volledig