•  NL 

Kindergeneeskunde

Print 

​​​​​​De opleiding tot kinderarts duurt 5 jaar. Het is een competentiegerichte opleiding. De aios begint altijd in het UMCG. Dit patroon zal geleidelijk worden aangepast aan Top 2020. Na een jaar vervolgt de aios zijn opleiding voor 12  tot 18 maanden in één van de aangesloten algemene ziekenhuizen in de regio.

Curriculum

De opleiding bestaat uit een basisblok van 4 jaar, gevolgd door een verdiepingsblok van 12 maanden. Daaronder valt ook de stage in het algemene ziekenhuis. Verplichte stages zijn onder meer: neonatologie, intensive care, polikliniek en eerste hulp. Ook zijn de stages op verschillende verpleegafdelingen verplicht. In die stages komen veel algemene kindergeneeskundige maar ook deelspecialistische aspecten aan de orde. Je vindt onderaan deze pagina het opleidingsplan.

Cursorisch onderwijs

Een deel van het disciplinegebonden cursorisch onderwijs vindt plaats in de landelijke onderwijsweekenden die eens per jaar worden georganiseerd. Een dag per maand wordt er op regionaal niveau cursorisch onderwijs georganiseerd.

Werkplekleren

Naast het cursorisch onderwijs zijn er andere onderwijsmomenten. Die zijn ingebouwd in de reguliere weken op de werkvloer. In het nieuwe curriculum is het leren op de werkplek een zeer belangrijk onderdeel. Het leren vindt deels plaats door directe feedback naar aanleiding van concrete klinische of poliklinische activiteiten. Deels vindt het plaats aan de hand van visites en overdrachten.

Toetsing

De aios wordt gedurende de gehele opleiding getoetst met behulp van allerlei instrumenten waaronder de KPB, 360 graden feedback, voortgangsgesprekken, vaardigheidstoetsen en kennistoetsen tijdens het cursorisch onderwijs.

Differentiatie

In het laatste jaar van de opleiding kan de aios twee keer 3 maanden een verdiepingsstage volgen. De laatste 6 maanden kan de aios zich profileren. Die profilering is soms het begin van een fellowship. Soms is het een stage in een voorkeursgebied, ook is een stage academische kindergeneeskunde mogelijk. Op de website van de Opleidingsetalage vindt u inhoudelijke informatie over de differentiatie academische kindergeneeskunde.

Subspecialisatie

Na de opleiding tot kinderarts kan de aios zich algemeen kinderarts noemen en als zodanig gaan werken. Er bestaat de mogelijkheid om een subspecialisatie te doen. De meeste subspecialisaties duren tweeënhalf jaar. Specialisatie in vrijwel alle denkbare deelgebieden is mogelijk. Enkele voorbeelden zijn: neonatologie, intensive care, MDL, oncologie, cardiologie. Deze opleidingen bestaan uit werkplekleren, het volgen van cursussen, het doen van onderzoek en het verrichten van zelfstandig werk.

Sollicitatieprocedure

Twee keer per jaar wordt een landelijke advertentie gezet voor een aantal beschikbare plaatsen en wordt een open sollicitatie gehouden. De opleiders van de samenwerkende ziekenhuizen maken een selectie uit de brieven. Over het algemeen is minimaal één jaar recente klinische ervaring zeer gewenst. De geselecteerde kandidaten worden opgeroepen voor een gesprek. In het sollicitatiegesprek kunnen opleiders en kandidaat kennis met elkaar te maken. Op basis van de gesprekken en andere beschikbare materialen wordt een keuze gemaakt.

Volgens dezelfde procedure wordt jaarlijks in september of oktober een tweede kleine ronde gehouden. Hierbij worden de resterende plekken, die jaarlijks worden toegekend, ingevuld.

Meer informatie

Secretariaat UMCG
(t) 050 - 3619868​