•  NL 

Keel-Neus-Oorheelkunde

Print 

​​​​​​​​​​​​​KNO is het specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen en ziekten van keel, neus en oren. Hieronder vallen ook aandoeningen van de hals- en speekselklieren, afwijkingen in de slokdarm, duizeligheidklachten en evenwichtsstoornissen, allergieën van de bovenste luchtwegen en communicatieve stoornissen. Omdat het werkterrein van de KNO-arts breder is dan de naam van het specialisme doet vermoeden, wordt ook wel van KNO-heelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied gesproken.

Het Universitair Audiologisch Centrum Groningen (UACG) maakt deel uit van de afdeling KNO van het UMCG. Door deze integratie en nauwe samenwerking is het mogelijk om het bezoek aan de KNO-arts en noodzakelijke vervolgonderzoeken te combineren.


Opleiding

De opleiding tot KNO-arts duurt 4,5 jaar en bestaat uit een basisdeel van 3,5 jaar en een differentiatiedeel van 1 jaar. In het basisdeel werkt de aios in het tweede jaar 6 maanden en in het derde en/of vierde jaar 12 maanden in een niet-academisch ziekenhuis. De andere jaren volgt de aios de opleiding in het UMCG. Het Martini Ziekenhuis, Isala en het Medisch Centrum Leeuwarden zijn partners in de opleiding. Via het menu rechts op deze pagina vindt u meer informatie over deze partnerziekenhuizen, de opleiders en over de KNO-afdeling van het UMCG.

De opleiding is vormgegeven conform het nieuwe curriculum ENTER, dat landelijk is vastgesteld. In het plan vindt u welke verplichte stages de aios doet, hoe het cursorisch onderwijs en het werkplekleren is georganiseerd en hoe er wordt getoetst.

Op basis van ENTER hebben de gezamenlijke opleiders een regionaal opleidingsplan gemaakt voor de OOR N&O. Het regionale opleidingsplan bevat opleidingsschema's per jaar en per thema.

In OORzaken vertelt professor Van der Laan dat het belangrijk is dat alle opleiders overtuigd zijn van het plan en er achter staan. Lees het artikel Opleidingsplan KNO: van landelijk naar regionaal.


Differentiatie

Het laatste jaar is een differentiatiejaar. De aios kan de differentiaties oncologie, allergie, cosmetische aangezichtschirurgie, schedelbasischirurgie, rhinologie, otologie en laryngologie kiezen.


Wetenschappelijk onderzoek

Aios hebben de mogelijkheid twee jaar voor de start van de opleiding het promotietraject te beginnen. Hoofd-halsoncologie, cochleaire implantatie en tinnitus (www.huizingastichting.nl) zijn de onderzoekslijnen in het UMCG.


Subspecialisatie

Na registratie is subspecialisatie in de hoofd-halsoncologie, ototlogie en laryngologie mogelijk. Subspecialisatie duurt twee jaar.


Solliciteren

Per jaar worden 2 aios aangenomen. De vacatures worden geplaatst op de website van het UMCG. Kandidaten die worden geselecteerd en hebben een gesprek met de sollicitatiecommissie en de sollicitatieadviescommissie. Uw kansen voor aanname zijn groter als u werk- of onderzoekservaring heeft.

Meer informatie

Secretariaat opleiding UMCG
(t) 050 - 3612540​
 

Samenwerkende ziekenhuizen