•  NL 

Anesthesiologie

Print 

De opleiding tot anesthesioloog duurt 5 jaar en houdt zich bezig met de perioperatieve zorg in de ruimste zin: anesthesie, acute geneeskunde, intensive care en pijngeneeskunde.

Opbouw van de opleiding

De eerste twee opleidingsjaren richten zich op de anesthesiologische perioperatieve basiszorg waarbij de aios het tweede jaar van de opleiding in een perifeer ziekenhuis volgt. Daarna volgen twee jaren speciële anesthesiologie met stages thoraxanesthesie, intensive care, pijn en palliatieve geneeskunde en speciële perioperatieve zorg. Het laatste opleidingsjaar bestaat uit de voorbereiding op de praktijk van het flexibele éénkamersysteem en de verdieping in één van de 9 differentiatiemodules. 
 
Het opleidingscluster Anesthesiologie UMCG werkt samen met een aantal ziekenhuizen in de opleidingsregio: de Tjongerschans in Heerenveen, het Deventer ziekenhuis, Isala in Zwolle, het MCL in Leeuwarden, het MST in Enschede  en de ZGT in Almelo. Via de links rechts op deze pagina vindt u meer informatie over de samenwerkende ziekenhuizen en over de afdeling anesthesiologie van het UMCG.

Cursorisch onderwijs

Er is cursorisch onderwijs in verschillende vormen:

Wekelijks: presentaties over een actueel anesthesiologisch onderwerp (CAT en journal club), dedicated team onderwijs, eerstejaars-, pijn- en thoraxanesthesie-onderwijs.
Maandelijks: complicatiebespreking, PGO-onderwijs, IC- en D-onderwijs.
Jaarlijks: crew resource managementtraining en simulatorcursussen.

Voor alle beginnende aios is er een driedaagse simulatietraining en een modulaire vaardigheids- en veiligheidstrainingen.

Verder worden binnen de opleidingstijd communicatietrainingen, teach-the-AIOS cursussen en strong back trainingen doorlopen. Aanvullend worden specifieke trainingen op het gebied van luchtwegmanagement (30 modules) echografie (regionaal, pijn en hart: TEE en FATE) evenals ALS- en ECG-cursussen gevolgd.

Naast het lokale onderwijs zijn er landelijke cursussen anesthesiologie die gedurende de opleiding gevolgd worden, evenals de landelijke congressen van de beroepsvereniging NVA.

De afdeling maakt gebruik van e-learningmodules. Iedere aios beschikt over een persoonlijk budget en een individueel opleidingsbudget.

Leren op de werkplek

Het 'Leren op de werkplek' (poli, visite, OK, overdracht) vindt plaats door een vast aantal modules (stages) in het moederziekenhuis en de clusterziekenhuizen. De modules kennen een opbouw in oplopende taakcomplexiteit en verantwoordelijkheid voor de aios. De aios nemen deel aan patiënten- en complicatiebesprekingen.

Supervisie en toetsing

Supervisie en toetsing vinden plaats op de werkvloer en in de vorm van  korte praktijkbesprekingen (KPB's), bekwaamheidsbeoordelingen (EPA's), stagebeoordelingen, 360º-feedback, simulatietoetsing in het skills center, logboeken en portfolio. Bovendien vindt jaarlijks voortgangstoetsing op Europees niveau plaats en is er een afsluitend mondeling examen dat landelijk wordt afgenomen.

Differentiaties

In het laatste opleidingsjaar kan de aios kiezen uit één van de volgende verdiepingsstages:

 • Algemene anesthesiologie
 • Intensive Care (+)
 • Pijn en palliatieve geneeskunde
 • Kinderanesthesiologie
 • Thoraxanesthesiologie
 • Neuroanesthesiologie
 • Obstetrische anesthesiologie
 • Urgentiegeneeskunde
 • Wetenschap


Op de website van de Opleidingsetalage vindt u inhoudelijke informatie over de differentiaties.

Wetenschappelijk onderzoek

Er is een aantrekkelijke werkomgeving met voldoende mogelijkheid tot individuele ontwikkeling. De aios worden gestimuleerd deel te nemen aan één van de onderzoeksprogramma's:

 • (Pre)klinische farmacologie
 • Anesthesiologische neurowetenschappen
 • Hemodynamiek, endotheliale (dys)functie en celschade


 

(Sub)specialisatie of fellowship na registratie als specialist

Na registratie als specialist is subspecialisatie mogelijk in de aandachtsgebieden:

 • Intensive care
 • Pijnbehandeling

Een verdere verdieping op medisch specialistenniveau is mogelijk op de volgende gebieden:

 • Kinderanesthesiologie
 • Medisch Mobiel Team (MMT)
 • Thoraxanesthesiologie
 • Neuro-anesthesiologie
 • Hepobiliaire/oncologische anesthesiologie


Sollicitatieprocedure

Er is een permanente vacature voor aios anesthesiologie (digitaal solliciteren via www.umcg.nl). Drie keer per jaar worden er sollicitatiegesprekken gehouden. Jaarlijks worden gemiddeld 12 aios aangenomen. Belangstellenden kunnen een dag meelopen op de afdeling.

Meer informatie

M. Mulder,               
Secretaresse opleiding
(t) 050 - 361 10 59 
(e) Contact