•  NL 

Vertrouwenspersonen

Print 

Algemeen

Met algemene vragen, maar ook wanneer er problemen dreigen, kunnen aios en opleiders uit de hele OOR N&O terecht bij de vertrouwenspersonen van het UMCG.

Landelijk kent De Jonge Orde een aios-meldpunt.

Met vragen over de opleidingen kunnen de aios terecht bij de LVAG .


Per ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis
De heer dr. J. Bos, Contact


Isala Klinieken
De heer dr. T. Zijlstra (reumatoloog)  Contact
Zie ook: www.isala-academie.nl


Martini Ziekenhuis Groningen
De heer dr. A.J. van Loon, 050-5245245, Contact
Zie ook: www.martiniziekenhuis.nl/


Medisch Centrum Leeuwarden
Mevrouw D.M.M. Edens, oogarts 
Zie ook: www.mcl.nl


Medisch Spectrum Twente
Dr. W.M. Smit, 053-4872440, Contact
Zie ook: www.mst.nl/medicalschooltwente/


Scheper Ziekenhuis Emmen
Mevrouw A.L.T. (Lidy) van Overbeek - van Gils (kinderarts), Contact, secretariaat 0591-691392

UMCG
Vertrouwenspersoon (medicus): prof.dr.R.P.Zwierstra; 050 - 5343291, Contact (Dit mailadres is afgeschermd, mail wordt alleen door professor Zwierstra gelezen.)

P&O contactpersoon: drs. F.A.M.J. ter Beek, tel. 050 – 36 14699, Contact


Ziekenhuisgroep Twente
Dr. R.A.A. van Zanten, 0546-694085, Contact 

 Praktisch