•  NL 

Nieuwsoverzicht

 • 23 april 2018 Aios-verenigingen werken samen

  Sinds kort komen de assistentenverenigingen in de OOR Noord- en Oost-Nederland viermaal per jaar in Zwolle samen. Ze wisselen informatie uit en ...

 • 09 maart 2018 Prodecaan Jan Borleffs neemt afscheid

  Op 23 maart 2018 neemt professor dr. Jan Borleffs afscheid van het UMCG en daarmee ook van de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland. ...

 • 22 februari 2018 Medisch management op maat voor jonge klaren

  'Just in time' noemt docent en inhoudelijk coördinator professor Harry van de Wiel de cursus 'Medisch management op maat'. Op 15 mei start een nieuwe ...

 • 30 januari 2018 Welk gezicht laat u zien?

  De allereerste Rein Zwierstra-lezing werd verzorgd door professor Lorelei Lingard op vrijdag 26 januari als aftrap van het alweer tweede ...

 • 21 december 2017 LEARN-symposium

  ​ De eerste Rein Zwierstra-lezing vindt plaats tijdens het tweede symposium van LEARN, Lifelong Learning, Education & Assessment Research Network op ...

 • 20 december 2017 Enquete doelmatige zorg

  ​ De voorzitters van de COC’s in de OOR Noord- en Oost-Nederland hebben in hun vergadering van 15 december afgesproken om medewerking te verlenen aan ...

 • 20 december 2017 Een goede overdracht

  ​ Hoe train je aios zodat zij patiënten op de IC zo goed mogelijk overdragen bij een shift-overdracht? Tijdens de Regionale bijeenkomst van de COC’s ...

 • 20 december 2017 Overeenstemming over opleiding Klinische Fysica

  ​ In 2016 bepaalde het Capaciteitsorgaan op basis van een behoefteraming van de NVKF dat het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding Klinische ...

 • 08 december 2017 Geld voor onderzoek medisch onderwijs en opleiden

  In januari verschijnt een eerste oproep voor projectaanvragen voor onderzoek op het gebied van medisch onderwijs en opleiden. Het bestuurlijk overleg ...

 • 07 december 2017 VWS onderzoekt regionaal tekort medisch specialisten

  ​ Het ministerie VWS neemt binnenkort initiatief voor een vervolgonderzoek naar regionale tekorten aan medisch specialisten. Het onderzoek volgt op ...

 • 18 oktober 2017 LEARN, wat werkt waar, voor wie en wanneer?

  ​ Vernieuwingen in het medisch onderwijs. Wat werkt? Wat werkt beter? Wat werkt voor wie en onder welke omstandigheden? LEARN zoekt het uit en helpt ...

 • 13 oktober 2017 Instellingsvisitatie, vertrouwen staat voorop

  ​ Tijdens de vergadering van de Regionale Centrale opleidingscommissie op 12 oktober presenteerden Götz Wietasch en Sylvia Veen de nieuwe aanpak van ...

​​​​​​​​​

 Praktisch