•  NL 

Nieuwsoverzicht

 • 28 augustus 2018 Nieuwe module Teaching on the run

  Coassistenten werken als trainingsacteur mee aan een nieuwe training over het effectief begeleiden van eerstejaars coassistenten. De ogen van ...

 • 04 juli 2018 Aios Upgrade 2018

  Kom op 28 september naar Zwolle voor de jaarlijkse AIOS Upgrade. Want je bent meer dan aios. Om een succesvolle medisch specialist te worden, heb je ...

 • 03 juli 2018 Your road to success

  Ruim 250 aios, opleiders en andere belangstellenden meldden zich op 29 juni in de grote Blauwe Zaal van het UMCG voor de vijfde jaarlijkse ...

 • 14 juni 2018 Roep om meer samenwerking tijdens regionale themamiddag

  Op vrijdag 8 juni ontmoetten vertegenwoordigers van de opleidingsziekenhuizen in de OOR Noord- en Oost-Nederland elkaar tijdens de jaarlijkse ...

 • 04 juni 2018 Generale repetitie instellingsvisitatie

  Ziekenhuisgroep Twente was op 16 mei het pilot-ziekenhuis voor een test met de handleiding Instellingsvisitatie. De handleiding is het afgelopen jaar ...

 • 17 mei 2018 28 extra opleidingsplaatsen

  De stichting BOLS heeft onlangs het landelijk instroomkader vastgesteld per specialisme en per OOR. Voor de OOR Noord- en Oost-Nederland betekent dit ...

 • 15 mei 2018 Meer aandacht voor mentale weerbaarheid

  ​Op 24 april sprak anesthesioloog professor dr. Götz Wietasch zijn oratie uit. Hij pleitte voor meer aandacht voor de mentale weerbaarheid van aios. ...

 • 14 mei 2018 Rapport capaciteitsontwikkeling aios

  ​Op langere termijn daalt de capaciteit van aios in Nederland met bijna 20%. Ziekenhuizen gaan dit merken in de bedrijfsvoering. Daarom zette het ...

 • 09 mei 2018 Ik voel me een verbindingsofficier

  Per 1 februari jl. werd professor Gerda Croiset benoemd tot prodecaan Onderwijs en Opleiding in het UMCG. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de ...

 • 23 april 2018 Aios-verenigingen werken samen

  Sinds kort komen de assistentenverenigingen in de OOR Noord- en Oost-Nederland viermaal per jaar in Zwolle samen. Ze wisselen informatie uit en ...

 • 09 maart 2018 Prodecaan Jan Borleffs neemt afscheid

  Op 23 maart 2018 neemt professor dr. Jan Borleffs afscheid van het UMCG en daarmee ook van de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland. ...

 • 22 februari 2018 Medisch management op maat voor jonge klaren

  'Just in time' noemt docent en inhoudelijk coördinator professor Harry van de Wiel de cursus 'Medisch management op maat'. Op 15 mei start een nieuwe ...

​​​​​​​​​

 Praktisch