•  NL 

Nieuwsoverzicht

 • 17 mei 2018 28 extra opleidingsplaatsen

  De stichting BOLS heeft onlangs het landelijk instroomkader vastgesteld per specialisme en per OOR. Voor de OOR Noord- en Oost-Nederland betekent dit ...

 • 15 mei 2018 Meer aandacht voor mentale weerbaarheid

  ​Op 24 april sprak anesthesioloog professor dr. Götz Wietasch zijn oratie uit. Hij pleitte voor meer aandacht voor de mentale weerbaarheid van aios. ...

 • 14 mei 2018 Rapport capaciteitsontwikkeling aios

  ​Op langere termijn daalt de capaciteit van aios in Nederland met bijna 20%. Ziekenhuizen gaan dit merken in de bedrijfsvoering. Daarom zette het ...

 • 09 mei 2018 Ik voel me een verbindingsofficier

  Per 1 februari jl. werd professor Gerda Croiset benoemd tot prodecaan Onderwijs en Opleiding in het UMCG. Ze is onder meer verantwoordelijk voor de ...

 • 23 april 2018 Aios-verenigingen werken samen

  Sinds kort komen de assistentenverenigingen in de OOR Noord- en Oost-Nederland viermaal per jaar in Zwolle samen. Ze wisselen informatie uit en ...

 • 09 maart 2018 Prodecaan Jan Borleffs neemt afscheid

  Op 23 maart 2018 neemt professor dr. Jan Borleffs afscheid van het UMCG en daarmee ook van de onderwijs- en opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland. ...

 • 22 februari 2018 Medisch management op maat voor jonge klaren

  'Just in time' noemt docent en inhoudelijk coördinator professor Harry van de Wiel de cursus 'Medisch management op maat'. Op 15 mei start een nieuwe ...

 • 30 januari 2018 Welk gezicht laat u zien?

  De allereerste Rein Zwierstra-lezing werd verzorgd door professor Lorelei Lingard op vrijdag 26 januari als aftrap van het alweer tweede ...

 • 21 december 2017 LEARN-symposium

  ​ De eerste Rein Zwierstra-lezing vindt plaats tijdens het tweede symposium van LEARN, Lifelong Learning, Education & Assessment Research Network op ...

 • 20 december 2017 Een goede overdracht

  ​ Hoe train je aios zodat zij patiënten op de IC zo goed mogelijk overdragen bij een shift-overdracht? Tijdens de Regionale bijeenkomst van de COC’s ...

 • 20 december 2017 Overeenstemming over opleiding Klinische Fysica

  ​ In 2016 bepaalde het Capaciteitsorgaan op basis van een behoefteraming van de NVKF dat het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding Klinische ...

 • 20 december 2017 Enquete doelmatige zorg

  ​ De voorzitters van de COC’s in de OOR Noord- en Oost-Nederland hebben in hun vergadering van 15 december afgesproken om medewerking te verlenen aan ...

​​​​​​​​​

 Praktisch