•  NL 

Welk gezicht laat u zien?

Print 
30 januari 2018

De allereerste Rein Zwierstra-lezing werd verzorgd door professor Lorelei Lingard op vrijdag 26 januari als aftrap van het alweer tweede LEARN-symposium. Het was een waardige eerste editie waarin Lingard haar ruim 100 toehoorders de 6 verschillende gezichten van klinische supervisie toonde. En waarin ze hen de vraag stelde: kijk eens naar uw eigen handelen, welk gezicht laat u zien?

Rein Zwierstra-lezing

De Rein Zwierstra lezing is een initiatief van de gezamenlijke opleidingsziekenhuizen verenigd in de OOR Noord- en Oost-Groningen. Professor Zwierstra was de eerste prodecaan Onderwijs en Opleiding van het UMCG. Hij was, in de woorden van professor Paul Brand die de introductie verzorgde, ‘een rolmodel voor vrijwel iedereen in de zaal. Hij stelde niet de ziekte centraal maar de zieke’ aldus Brand. Het is de bedoeling dat de Rein Zwierstra-lezing jaarlijks wordt uitgesproken tijdens het LEARN-symposium. Zwierstra zelf leidde prof. Lingard in.

Klinische supervisie

Lorelei Lingard is taalwetenschapper en directeur van het Centre for Education Research & Innovation bij de Schulich School of Medicine and Dentistry aan de Western University (London, Ontario, Canada). Ze nam haar publiek mee naar een toneelstuk in 4 bedrijven waarin zij aan de hand van een zestal studies de verschillende gezichten van klinische supervisie uit de doeken deed. Want wat zien we nou precies als we het over klinische supervisie hebben? Zien we bijvoorbeeld een supervisor die als een jongleur alle ballen in de lucht houdt en controle probeert te bewaren? Of zien we iemand die als een spion zijn aios of coassistent observeert en dan verwacht dat die aios of coassistent zijn of haar normale gedrag toont? In haar betoog hamerde Lingard erop dat opleiders en aios en studenten veel te weinig expliciteren wat ze van elkaar verwachten.

Onze eigen community

De lezing is een mooi voorbeeld van het werk dat LEARN doet, zegt hoofd van LEARN, professor Debbie Jaarsma: ‘Deze dag is bedoeld voor onderzoekers om hun werk te delen met andere onderzoekers en “gebruikers” zoals docenten en opleiders. Het is ook een dag om onze eigen community van LEARN te versterken en “te vieren” wat voor moois we dit jaar weer voor elkaar gekregen hebben.’ Jaarsma kijkt tevreden terug. ‘Deelnemers waren enthousiast over de lezingen en over de bijdragen van de onderzoekers die van een hoog niveau waren.’

LEARN is onderdeel van het UMCG. LEARN staat voor Lifelong Learning, Education & Assessment Research Network. Inmiddels telt LEARN 9 principal investigators en zo’n 40 promovendi. Samen doen zij onderzoek in de volle breedte van het onderwijs en opleiding van zorgprofessionals. Of het nu gaat om het onderwijs aan de 18-jarige beginnende student Geneeskunde of Tandheelkunde of aan een opleider die zijn onderwijs kennis en vaardigheden wil bijspijkeren.

 Praktisch