•  NL 

VWS onderzoekt regionaal tekort medisch specialisten

Print 
07 december 2017

catheterisatie kamer.jpg

Het ministerie VWS neemt binnenkort initiatief voor een vervolgonderzoek naar regionale tekorten aan medisch specialisten. Het onderzoek volgt op het rapport ‘Regionale mobiliteit en binding medisch specialisten’ dat dit voorjaar verscheen. Naar aanleiding van het rapport trok de OOR N&O aan de bel: het aantal opleidingsplaatsen in deze regio is in de ogen van de OOR N&O structureel te laag.

Regio

Dit voorjaar verscheen het rapport ‘Regionale mobiliteit en binding medisch specialisten’. Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat de RUG deed, in opdracht van de OOR Noord- en Oost-Nederland. Het onderzoek van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen laat zien dat in de toekomstige behoefteramingen voor medisch specialisten én de toewijzing van instroomplaatsen aios veel meer dan nu rekening moet worden gehouden met de factor 'regio'. Specialisten die in het noorden worden opgeleid gaan veelal in het noorden aan het werk. Toch heeft de regio structureel meer instroom van jonge klaren uit  andere delen van het land  nodig om aan de totale vraag naar medisch specialisten te voldoen. Als deze trend niet wordt doorbroken, komt adequate medisch specialistische zorg in het noorden op de tocht te staan. 

Capaciteitsorgaan

Het rapport is inmiddels uitgebreid bestudeerd door het Capaciteitsorgaan. Men deelt de conclusie dat de OOR NO een netto-instroom kent van maar liefst 11%. Het Capaciteitsorgaan kan zich vooralsnog niet vinden in de conclusie dat daarom in de toekomstige ramingen per regio moeten worden gedaan.

VWS wil daarom nader onderzoek waarin duidelijkheid wordt verkregen over de feiten, de oorzaken en een mogelijke aanpak.

 Praktisch