•  NL 

TOTO toont aan: opleiden vergt veel tijd

Print 
19 september 2018

Medisch specialisten besteden meer en meer tijd aan de opleiding van aios. Een globaal onderzoek van de Centrale Opleidingscommissie van het UMCG leert dat opleidingen die tot 10 aios hebben, al gauw 1 fte nodig hebben voor een goede opleiding. Opleiden doe je er dus niet “even bij”. De toename van de tijdsbelasting is het gevolg van de professionalisering van de opleiding tot medisch specialist. Maar ook van veranderingen in toezicht en kwaliteitsbeleid.

TOTO

Van oudsher is de tijd die aan het opleiden wordt besteed niet expliciet gelabeld in de taakopdracht van de academisch medisch specialist. Dat was in de meester-gezel relatie ook niet nodig. Immers, opleiden en zorg vielen vaak samen. Dat is niet meer zo. De COC van het UMCG heeft daarom een initiatief van de afdeling Anesthesiologie UMCG overgenomen om in kaart te brengen hoeveel tijd nu werkelijk gemoeid is met het opleiden. Daartoe gebruikte de COC de “Tool Tijdsinvestering Opleiding” (TOTO).

In feite is TOTO een invulpagina in Excel. Allereerst moesten respondenten invullen hoeveel aios er in verschillende fases/locaties van opleiding zijn. Vervolgens dienden zij in te vullen welke activiteiten afhankelijk zijn van het aantal aios. En ten slotte dienden de activiteiten onafhankelijk van het aantal aios ingevuld te worden. Wie de pagina invult ziet onmiddellijk de opleidingsgerichte tijdsinvestering, onderverdeeld in jaarbelasting van staf, opleider en totaal, in uren, fte en uren per week.

Substantieel

De enquête werd door een derde van de opleidingen ingevuld. Het gevoel dat opleiden er niet meer even bij kan worden gedaan, blijkt terecht. De inzet van de staf is substantieel. Afdelingen met 1 tot 10 aios moeten al gauw 1 fte vrijmaken. Afdelingen met meer aios hebben nog veel meer tijd nodig. Bij 25 aios kan dat zo maar oplopen naar  2,5 fte.

De Centrale Opleidingscommissie van het UMCG onderkent dat met een respons van 33% de cijfers niet bikkelhard zijn. Maar de erkenning dat opleiden veel tijd kost, is in ieder geval het eerste resultaat van deze oefening. De tijdsinvestering op afdelingsniveau dient te worden erkend en herkend bij maatregelen die direct van invloed zijn op de werkbelasting van de academisch medisch specialist.

Vraag TOTO aan

Ook benieuwd naar uw tijdsinvestering? U kunt de Tool Tijdsinvestering Opleiden  opvragen bij Manon Grave, secretaris van de Centrale Opleidingscommissie van het UMCG.

 Praktisch