•  NL 

Subsidie voor onderzoek naar opleiding

Print 
10 september 2018

Aios die wetenschappelijk onderzoek willen doen naar de opleiding tot medisch specialist kunnen binnen de Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland in aanmerking komen voor een subsidie. De OOR Noord- en Oost-Nederland stelt voor 2019 bijna 150.000 euro beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek door aios uit de regio. Dit bedrag kan in 2021 oplopen tot ruim 300.000 euro. De oproep voor onderzoeksvoorstellen gaat een dezer dagen naar de ruim 600 aios in het Noorden en hun opleiders. De brief is ondertekend door prof. dr. Paul Brand, hoofd medisch opleidingsbeleid Isala Zwolle en hoogleraar klinisch onderwijs UMCG en dr. Jelle Prins, decaan MCL Academie, namens de OOR-werkgroep Research die de subsidie-procedure voorbereidde.

Onderzoeksvoorstellen

De regio wil de kwaliteit van de medische vervolgopleiding structureel verbeteren. Daartoe is er al sinds 2009 het Regiofonds beschikbaar dat inmiddels bijna 60 verbeterprojecten financieel heeft ondersteund. Nu is er ook geld beschikbaar voor onderzoek naar de medische vervolgopleiding.

Het Regiofonds subsidieert 2 soorten projecten: relatief kleinschalige onderzoeken die eventueel uit kunnen groeien tot een promotie-onderzoek én "gewone" promotie-onderzoeken. Er is per jaar financiële ruimte voor 7 van deze kleinschalige onderzoeksvoorstellen. Per project gaat het dan om 10.000 euro. Daarnaast kan er jaarlijks 1 promotietraject worden goedgekeurd voor een periode van 4 jaar. In aanmerking voor  subsidie komen onderzoeksprojecten, procesinnovaties met effectmetingen  en validatie-onderzoek van innovaties van medische vervolgopleidingen.

Artsen zijn de leraren van hun patiënten

Dat artsen dit soort onderzoek aanpakken is belangrijk, vindt  Paul Brand. Hij is de voorzitter van de werkgroep Research die de regeling heeft ontwikkeld: 'Eén van de kerntaken van de medisch specialist is het begeleiden van collega's. Inzicht in de opleiding is dan ook erg belangrijk. Bovendien: artsen zijn natuurlijk ook de leraren van hun patiënten. Het is niet meer dan logisch dat ook artsen onderzoek doen naar juist dit aspect van het vak.'

Uiterlijk 15 november

De aanvragen moeten uiterlijk 15 november 2018 ingediend zijn. Ze worden beoordeeld door een beoordelingscommissie onder voorzitterschap van professor dr. Debbie Jaarsma, hoogleraar onderzoek en innovatie van medisch onderwijs aan het UMC Groningen.

Alle informatie over de procedure vindt men op de website van de OOR N&O onder het kopje 'Regionaal ontwikkel- en innovatiefonds'.

 Praktisch