•  NL 

Meer aandacht voor welbevinden aios en anios

Print 
14 december 2018

Een groeiend probleem in de zorg: aios en anios krijgen steeds meer last van klachten die neigen naar een burn-out. Binnen de NVMO is daarom de werkgroep ‘Welbevinden van (toekomstige) zorgprofessionals’ gestart. Tijdens het NVMO-congres in november 2018 presenteerde de werkgroep de eerste resultaten.

De kick-off  van de werkgroep  was tijdens een mini-symposium op het congres van de NVMO (de Nederlandse Vereniging van Medisch Onderwijs) in 2017. Aan de vooravond van dat congres kwam op initiatief van professor Debbie Jaarsma en dr. Jelle Prins een groep onderwijsprofessionals bij elkaar. Professor Jaarsma is hoogleraar Onderzoek en Innovatie van Medisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen en hoofd van LEARN. LEARN staat voor Lifelong Learning, Education & Assessment Research Network. Prins is decaan van de MCL Academie.

Inventarisatie

‘De zaal zat die eerste bijeenkomst bomvol’, vertelt Prins, ‘het onderwerp lééft. We vroegen of men met ons wilde meedenken. Inmiddels telt de mailinglijst van de werkgroep 62 leden!’  De werkgroep organiseerde in 2018 drie bijeenkomsten. ‘Tijdens de eerste hebben we gekeken naar het wie, wat en waar. Wie is waar in Nederland al bezig met initiatieven rond het thema Het was een complete verrassing om te zien dat op heel veel plekken er al wordt geïntervenieerd op dit thema.  Tijdens de tweede bijeenkomst  hebben we op een rij gezet welke onderzoeken momenteel gedaan worden op dit terrein en hoe we kennis kunnen uitwisselen.’ De werkgroep ‘Welbevinden van (toekomstig) zorgprofessionals’ belegde aan de vooravond van het NVMO-congres op 14 november 2018 een pre-conference om met de deelnemers van de conferentie van gedachten te wisselen over de resultaten tot dusver. Ook bij deze gelegenheid was de belangstelling groot, en moesten er extra stoelen worden aangesleept in de zaal om iedereen een plek te geven.

Het systeem

‘André Lollinga, consultant bij Academycoaching en lid van de werkgroep, inventariseerde bij 11 ziekenhuizen en 4 externe partijen maar liefst al 103 verschillende interventies. Dat zullen er dus waarschijnlijk veel meer zijn,’ zegt Prins. ‘Probleem is dat veel van deze interventies gericht zijn op het versterken van het individu. Daarmee wekken we de indruk dat het probleem ligt bij de individuele professionals. Als de problematiek zo breed wordt gevoeld, is dat natuurlijk onzin. Kennelijk is er iets structureels mis met de opleiding van de medische specialisten en met de zorg in het algemeen. Dan zijn we aan het dweilen met de kraan open. We moeten echt beter naar het systeem kijken.’

LEARN symposium 8 februari

Tijdens het LEARN symposium op 8 februari 2019 in het UMCG wordt er ook stilgestaan bij dit thema. De komende periode besteden we in deze nieuwsberichten aandacht aan de problematiek rond burn-out-klachten van aios en anios en hoe we in de OOR Noord- en Oost-Nederland deze kunnen voorkomen. Wilt u ook lid worden van de NVMO-werkgroep; stuur dan even een mailtje aan Contact. U komt dan op de mailinglijst.

 Praktisch