•  NL 

Instellingsvisitatie, vertrouwen staat voorop

Print 
13 oktober 2017

Schermafbeelding 2017-10-24 om 11.12.12.pngTijdens de vergadering van de Regionale Centrale opleidingscommissie op 12 oktober presenteerden Götz Wietasch en Sylvia Veen de nieuwe aanpak van de RGS om de visitatie van opleidingen te verbeteren en tegelijkertijd de visitatielast van opleidingen en instellingen te verminderen. De RGS nodigt instellingen uit om deel te nemen aan een pilot. Binnen de OOR N&O hebben een aantal instellingen aangegeven belangstelling te hebben.

Wietasch, anesthesioloog in het UMCG en voorzitter van de Commissie Visiteren van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten, verzorgde de aftrap. 'Na de modernisering van de medische vervolgopleidingen zijn we toe aan het moderniseren van het toezicht. Het doel de visitatielast voor opleidingsgroepen en instellingen moet verlicht worden en visitaties moeten een impuls zijn voor het kwaliteitsbeleid.' Daartoe ontwikkelde de Commissie Visiteren van de RGS twee modellen: de instellingsvisitatie en de zogenaamde horizontale visitatie: de visitatie per discipline binnen de opleidingscluster.

Pilot

De komende maanden wil de RGS in een pilot ten minste 2 instellingen visiteren volgens de nieuwe systematiek van de instellingsvisitatie. Na een grondige evaluatie, wordt de systematiek geleidelijk en per regio "uitgerold". Als de instellingsvisitatie eenmaal goed draait en regionaal is geïmplementeerd, is het de beurt aan de horizontale visitatie binnen het opleidingsclusters.

Binnen de OOR N&O gaven meerdere instellingen aan dat ze in principe belangstelling hebben om aan die pilot deel te nemen. Wietasch waarschuwt: 'Denk er niet te licht over het is een flinke klus. Aan de andere kant: als je echter alles goed op orde hebt kan sneller profiteren van de voordelen.'

Voordelen nieuwe aanpak

Die voordelen zijn legio, aldus projectleider Sylvia Veen (secretaris RGS). Instellingen die met goed gevolg gevisiteerd zijn, ontvangen een certificaat waar de instelling trots op kan zijn. Het geeft aan dat de instelling zijn kwaliteitsbeleid goed op orde heeft. Bovendien: dat certificaat zou in toekomst "eeuwigdurend". Met de nieuw kaderbesluit zal de huidige 5 –jaarlijkse visitatie cyclus van de opleidingen komt te vervallen. En ten slotte: bij de visitatie van de opleidingen scheelt zo'n certificaat veel tijd. Immers: veel van de aandachtspunten die nu per opleidingsvisitatie moeten worden aangeroerd zijn dan namelijk al in een klap gecertificeerd: De nieuwe systematiek stelt vertrouwen voorop.

Veen benadrukt dat de nieuwe aanpak niet rücksichtlos over de instellingen wordt uitgerold. 'Na de eerst visitaties gaan we de aanpak grondig evalueren. Weet dat u kunt meedenken.'

Bekijk hier de presentatie

 Praktisch