•  NL 

Generale repetitie instellingsvisitatie

Print 
04 juni 2018

 

Ziekenhuisgroep Twente was op 16 mei het pilot-ziekenhuis voor een test met de handleiding Instellingsvisitatie. De handleiding is het afgelopen jaar ontwikkeld door de gelijknamige OOR-werkgroep, met deskundigen uit het UMCG, Martini Ziekenhuis en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) onder voorzitterschap van anesthesioloog en hoogleraar 'Innovatie van de opleiding' Götz Wietasch. De test betrof de nieuwe handleiding maar natuurlijk ook het ziekenhuis zelf. Op beide fronten waren de eerste resultaten positief.

RGS-certificaat

Met het initiatief voor de werkgroep Instellingsvisitatie speelde de OOR N&O in op het besluit van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) om per 1 januari van dit jaar instellingsvisitaties breed uit te voeren. Zo'n visitatie richt zich op opleidingsoverstijgende kwaliteitsaspecten: dat deel van de erkenning dat geldt voor alle medisch specialistische vervolgopleidingen binnen een opleidingsziekenhuis. Inmiddels kunnen opleidingsziekenhuizen zich voor zo'n RGS-Instellingsvisitatie aanmelden en daarmee een RGS-certificaat behalen. Met zo'n certificaat laat het opleidingsziekenhuis zien dat men het interne kwaliteitstoezicht goed op orde heeft. Een belangrijke aspect voor de RGS is hierbij het 'vertrouwen op verbeteren'.

Ben je een goede opleidingsinstelling?

Onderwijskundigen Thea Stopel en Lucinda Soetman  van ZGT maakten deel uit van de werkgroep en bereidden in ZGT de generale repetitie voor.

Lucinda Soetman: 'Een instellingsvisitatie is opleidingsoverstijgend, de visitatie richt zich op het gehele ziekenhuis. Ben je een goede opleidingsinstelling, heb je de kwaliteitszorg rond opleiden goed op orde en draag je zorg voor een goed opleidingsklimaat? Bij iedere opleidingsvisitatie moeten visitatiecommissies vragen stellen die de gehele instelling betreffen. Denk aan vragen over de rol van de Centrale Opleidingscommissie of de bijdrage van het leerhuis aan de opleiding. Dergelijke aandachtspunten kun je in de instellingsvisitatie aan de orde stellen zodat in de opleidingsvisitatie je meer kunt inzoomen op de opleiding zelf. Ziekenhuizen zijn er over het algemeen blij mee en we hopen op een lastenverlichting.'

Stopel: 'Je wilt voorkomen dat zo'n visitatie een saaie aaneenschakeling van checklists wordt. Je wilt laten zien dat je echt een goed opleidingsziekenhuis bent, niet alleen gericht op het vinken maar ook op het vonken. We moeten als OOR-regio met z'n allen zorgen dat we klaar zijn voor wat er op ons af komt.'

De visitatiecommissie meldde zich om 10. 00 uur voor de ontvangst met het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie. Daarna volgden nog gesprekken met een vertegenwoordiging van de aios, opleiders, het stafbestuur, de Raad van Bestuur en het leerhuis inclusief de vertrouwenspersoon. Tegen 16.00 uur werd het bezoek afgerond met een eerste mondelinge terugrapportage. De reacties waren over en weer positief.

Kwetsbaar

Soetman: 'Dr. Faneyte, onze waarnemend voorzitter van de COC had iedereen op het hart gedrukt om vooral open te zijn. Dat creëerde een sfeer van openhartigheid. We konden niet slagen of zakken. Iedereen kon verbeterpunten benoemen en iedereen kon ook wijzen op zaken die het ziekenhuis goed op orde heeft.' Het ziekenhuis stelde zich op 16 mei bewust kwetsbaar op: 'We zijn een lerende organisatie. We zijn niet bang voor feedback. Die open insteek willen we ook op 21 september hanteren, als de "echte" visitatie plaatsvindt.'

Laagdrempelig

Het ziekenhuis kreeg waardevolle feedback. Stopel: 'Bijvoorbeeld dat de manier waarop we hier in ZGT met elkaar omgaan weliswaar heel open en laagdrempelig is, maar dat dat ook een risico inhoudt. Je bent met elkaar geneigd zaken even op de gang te regelen. Die laagdrempeligheid is dus onze kracht maar potentieel ook een zwakte. En de COC zou in de ogen van de commissie misschien wat meer de rol van toezichthouder moeten nemen en minder die van adviseur. We kregen ook een aantal complimentjes, bijvoorbeeld over hoe we hier de kwaliteitscyclus hebben georganiseerd en geborgd.'

Omgekeerd had de voorbereidingscommissie weinig opmerkingen over de instellingsvisitatie. Stopel: 'Alleen vonden we het erg moeilijk om in de Governance Code te verwoorden hoe we hier de doorzettingsmacht van de Centrale Opleidingscommissie hebben geregeld. Maar dat is geen nieuws voor de RGS: ik begrijp dat veel meer instellingen daar tegenaan lopen.'

Handleiding

De werkgroep Instellingsvisitatie zal in juni de ervaringen van deze proef-visitatie bespreken en verwerken in het handleiding Instellingsvisitatie. Dat handleiding is rond 1 juli beschikbaar voor alle opleidingsziekenhuizen in de OOR Noord- en Oost-Nederland.

Op de foto Lucinda Soetman (l) en Thea Stopel. Meer informatie over de instellingsvisitatie vindt u op de site van de RGS.

 

 

 Praktisch