•  NL 

Geld voor onderzoek medisch onderwijs en opleiden

Print 
08 december 2017

Noord-Nederland_satellietopname_USGS_webformaat.jpg 

In januari verschijnt een eerste oproep voor projectaanvragen voor onderzoek op het gebied van medisch onderwijs en opleiden. Het bestuurlijk overleg van de OOR is akkoord met het reserveren van budget van waaruit dergelijk onderzoek mede gefinancierd kan worden. Voorlopig worden daar de reserves van het Regionaal Ontwikkelfonds voor gebruikt.

Met dit geld wil de OOR Noord- en Oost-Nederland een extra impuls geven aan steeds beter en beter onderbouwd medisch-specialistisch onderwijs. Aanvragen kunnen worden ingediend door aios die opgeleid worden binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland.

Werkgroep

Een werkgroep binnen de OOR N&O heeft inmiddels de criteria uitgewerkt en een commissie samengesteld die aanvragen zal beoordelen. De voorzitter is professor  Debbie Jaarsma, hoogleraar Innovatie en Onderzoek van Medisch Onderwijs en hoofd van LEARN. LEARN is het expertisecentrum op het gebied van medisch onderwijs en opleiden.

De commissie bestaat verder uit dr. Jelle Prins en prof. dr. Paul Brand als PI’s binnen LEARN, dr. Ingrid Nijholt,  namens het regionale onderwijskundigennetwerk, prof. dr. Job van der Palen als epidemioloog, dr. Smit, als vertegenwoordiger van de regionale COC-voorzitters, Esther van ’t Riet, epidemioloog, als vertegenwoordiger namens het leerhuisoverleg en een vertegenwoordiger namens de aios.

 Praktisch