•  NL 

Enquete doelmatige zorg

Print 
20 december 2017

benefit-cost.jpg 

De voorzitters van de COC’s in de OOR Noord- en Oost-Nederland hebben in hun vergadering van 15 december afgesproken om medewerking te verlenen aan de enquête die de Universiteit van Maastricht uitzet in het kader van het Bewustzijnsproject. Het aantal aios daalt, de opleidingsduur wordt verkort, en de vraag naar zorg groeit. Voor opleidingsgroepen, ziekenhuizen én de samenleving is het dus belangrijk dat artsen nog doelmatiger omgaan met de beschikbare middelen.

Nieuwe mogelijkheden

Het Bewustzijnsproject onderzoekt daarvoor nieuwe mogelijkheden, vooral binnen de opleiding tot medisch specialist. Middels de enquête wil men in kaart brengen hoe aios, opleiders en anderen aankijken tegen doelmatige zorg in het algemeen en hoe men denkt over het opnemen van dit extra thema in de huidige opleidingsprogramma’s en of deelnemers suggesties hebben.

750 respondenten

Serge Mordang, onderzoeker bij de Universiteit van Maastricht, presenteerde de aanpak van het onderzoek in de regionale vergadering van de Centrale opleidingscommissies van de OOR-ziekenhuizen. Het onderzoek loopt al bij een vijftal andere opleidingsregio’s en is inmiddels 750 keer ingevuld. Het onderzoek is in handen van Serge Mordang, MSc, Dr. Karen Könings, prof.dr. Frank Smeenk en prof.dr. Laurents Stassen.

In 2016 is binnen de OOR N&O een dergelijk onderzoek ook al uitgezet maar dat kwam eigenlijk niet van de grond; een nieuwe poging wordt dan ook toe gejuicht.

Alle COC-voorzitters zullen daarom de komende maanden binnen hun eigen instelling het onderzoek doen uitzetten. Wie nu al wil meewerken kan dat hier doen.

 Praktisch