•  NL 

Aios-verenigingen werken samen

Print 
23 april 2018

 

Sinds kort komen de assistentenverenigingen in de OOR Noord- en Oost-Nederland viermaal per jaar in Zwolle samen. Ze wisselen informatie uit en verkennen mogelijkheden voor samenwerking. Op 17 april vond opnieuw zo'n bijeenkomst plaats. Sarah Bos, AGIKO MDL en plaatsvervangend voorzitter van de aios-vereniging van het UMCG, vindt het een logische stap. 'Het gaat om gemeenschappelijke aandachtspunten die je vaak samen kunt aanpakken. Binnen je ziekenhuis, binnen de regio en waarschijnlijk ook landelijk.'

RGS-registratie

Een van die gemeenschappelijke aandachtspunten betrof de vergoedingen die aios krijgen. Op 17 april zetten de aios-verenigingen daarom eens op een rij wie in welk ziekenhuis wat vergoed krijgt. Die verschillen bleken niet heel groot. Wel waren er verschillen in het individueel opleidingsbudget. Zo hebben aios in Zwolle een vrij besteedbaar deel. In de andere ziekenhuizen is dat niet standaard beschikbaar. Daar moeten aios overleggen met hun opleider over  individuele cursussen. Wat lang niet iedereen blijkt te weten is dat de RGS-registratie voor aanvang van de opleiding ook bij de opleidingskosten hoort en dus ook vergoed dient te worden. Niet onbelangrijk, vindt Sarah Bos: 'Vergeet niet, het gaat om een groot bedrag. Bijna 900 euro is niet niks voor iemand die net in z'n eerste of tweede baan zit.'

Werkdruk

Eigenlijk is de werkdruk het meest heikele punt waar Sarah Bos zich gemeenschappelijk sterk voor wil maken. En dan vooral het objectiveren ervan. Hoeveel mensen heb je nodig voor 1 dienst en wat is de minimale en maximale dienstbelasting die je van een aios mag verwachten? 'Er is nu eenmaal meer werk en het aantal aios daalt. Ook de bazen krijgen het drukker.' Natuurlijk zijn aios in theorie misbaar, weet Sarah. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Veel alternatieven zijn er nu eenmaal niet. En je wilt nu eenmaal niet die lastige aios zijn. Bovendien: wie in de gezondheidszorg werkt, is intrinsiek gemotiveerd om de patiëntenzorg zo goed mogelijk overeind te houden. 'We zijn waarschijnlijk van nature wat inschikkelijker' zegt Sarah, 'en we eisen nu eenmaal veel van onszelf. Maar daardoor wordt de werkdruk soms erg hoog en soms ook te hoog.'

Coaching

Op 17 april vertelden de aios in Deventer over de mogelijkheden tot coaching. Iedere aios krijgt een intake voor coaching aangeboden. Hoe sta je er voor? Je gaat aan de slag met de zaken waar je ontevreden over bent, je versterkt de zaken waar je tevreden over bent. Het merendeel van de aios leek hier wel voor te zijn. Sarah Bos: 'Of het verplicht moet worden of niet zal afhangen van de kosten en het lokale idee hierover. In ieder geval een mooi initiatief om uitval te voorkomen.'

Van links naar rechts op de foto staan: Laurien Keulers aios longziekten MCL, Suzanne Stokmans aios heelkunde MST, Christel Pennings aios MDL Isala, Jolanda Boetje aios orthopedie UMCG, Sarah Bos aios MDL UMCG, Gerbrich Galema aios anesthesie UMCG, Martine Keuning anios orthopedie MCL.

 Praktisch