•  NL 

28 extra opleidingsplaatsen

Print 
17 mei 2018

De stichting BOLS heeft onlangs het landelijk instroomkader vastgesteld per specialisme en per OOR. Voor de OOR Noord- en Oost-Nederland betekent dit nieuwe kader een stijging van het aantal opleidingsplaatsen met 20%, van 143 naar 171 plaatsen in 2019. De verwachting is dat het aandeel van de OOR N&O ook voor de komende jaren hoger dan voorgaande jaren wordt vastgesteld. Overigens is het besluit van BOLS een voorstel aan de minister en moet deze nog formeel zijn akkoord erop geven.

De nieuwe toewijzingssystematiek is goed nieuws voor de regio. Onderzoek laat namelijk zien dat er een tekort dreigt te ontstaan aan medisch specialisten in Noord- en Oost-Nederland. De OOR N&O pleitte daarom vorig jaar nadrukkelijk voor een andere toewijzingssystematiek die meer recht doet aan de regiogrootte en ontwikkelingen in de zorg c.q. de zorgvraag en aan regionale arbeidsmarkt.

 Praktisch