•  NL 

Kwaliteit & Innovatie

Print 

Hoe is het kwaliteitssysteem georganiseerd, welke kwaliteitstools zijn binnen de OOR N&O beschikbaar en wie kan u ondersteunen en adviseren bij het vernieuwen van uw opleiding? Welke innovaties zijn afgerond en welke innovatieprojecten lopen er? Dat leest u op de pagina's via het linker menu.

 Praktisch