•  NL 

Cursussen

Print 


Disciplineoverstijgende cursussen voor aios zijn gericht op het verwerven of aanscherpen van niet-medisch-inhoudelijke competenties. Denk aan samenwerking, communicatie, maatschappelijk handelen, wetenschap en reflectie op eigen functioneren.

Binnen de OOR N&O werken de ziekenhuizen vaak nauw samen om deze cursussen mogelijk te maken. Een overzicht van al deze cursussen voor aios vindt u op deze pagina’s.

Bekijk ook de cursussen voor opleiders, supervisoren en begeleiders van aios. Het gaat dan om

  • Teach-the-teacher-cursussen
  • Teaching on the run
  • Entre Nous
  • BOF

​